Hitta den behandling som ökar din livskvalitet

Få koll på dina beteenden

Att lära känna din kropp är en viktig och bra början. Vilka är just dina utlösande faktorer för ett migränanfall? Hur kan du inrätta ditt liv för att förebygga huvudvärk? Beteendebehandlingar kan till exempel innebära att lägga av med tobaksbruk, minska beteenden som du vet stör din sömn, träna, undvika socker, få massage osv.

Migrändagbok, en bra start.

Ett bra knep för att få bättre koll på sitt huvudvärks- eller migränmönster, är att skriva dagbok. Det hjälper dig inte bara att förstå vad som triggar dina anfall, utan utgör också ett viktigt underlag om du söker läkarhjälp.

Till migrändagboken

Förebyggande och akut behandling

Läkemedelsbehandlingar för huvudvärk och migrän består av akuta och förebyggande behandlingar. De akuta behandlingarna tas direkt före och under ett migränanfall för att lindra symtomen. Akuta behandlingar finns som tabletter, munlösliga tabletter, nässpray och sprutor. De förebyggande (profylaktiska) behandlingarna används för att minska antalet migränanfall, förkorta eller lindra migränanfallet. Du kan behöva använda receptbelagda läkemedel som förebygger anfallen om du får tre eller fler migränanfall i månaden. Förebyggande behandling finns som tabletter eller sprutor.

Smärtstillande läkemedel kan för många människor vara ett effektivt sätt att behandla huvudvärk eller annan smärta, både om de förskrivs av din läkare eller köps receptfritt. Personer med ihållande smärta och obehag kan frestas att ta allt mer smärtstillande läkemedel. Överanvändning av smärtstillande läkemedel kan dock förvärra huvudvärken eller göra att den förekommer oftare. Detta kallas läkemedelsutlöst huvudvärk.

Det är viktigt att ta smärtstillande läkemedel enligt anvisningarna på förpackningen. Tala med din läkare om du tar mer än den rekommenderade dosen eller om läkemedlet inte längre fungerar.

Vid täta eller intensiva migränanfall kan du behöva använda läkemedel som förebygger anfallen. En annan anledning till att använda förebyggande behandling är om de läkemedel du använder vid ett migränanfall inte har tillräcklig effekt, alternativt om du upplever besvärliga biverkningar av dessa. De läkemedel som förskrivs för att förebygga migrän är:

  • Blodtrycksläkemedel – bara vissa produkter
  • Epilepsiläkemedel – bara vissa produkter
  • Depressionsläkemedel – bara vissa produkter
  • Injektionsbehandling med botulinumtoxin vilket ges på sjukhus eller annan klinik.
  • CGRP-hämmare finns som tabletter (gepant) eller som spruta (monoklonal antikropp)

Det är viktigt att vara välinformerad om de olika behandlingar som finns. Att ta del av bipacksedeln är centralt. Det finns en del verktyg och stöd som du kan ta del av för att förbereda dig inför ditt samtal med läkaren. Du kan tala med din läkare om de behandlingsalternativ som finns för dig. Det viktiga är att du får den läkemedelsbehandling som är anpassad efter din sjukdomsbild och att migränmedicinen hjälper dig att uppnå en god livskvalitet..

Hitta en specialiserad läkare

Du kan tala med din läkare om de behandlingsalternativ som finns för dig. Om det är första gången du upplever migrän kommer din läkare att göra en konsultation för att avgöra vilket läkemedel som passar dig bäst. Prata med din läkare för att få hjälp med att utvärdera vilken slags migrän du upplever och om den kan klassas som kronisk eller ej. Om du behöver förebyggande migränbehandling som inte förskrivs i primärvården, bör du remitteras till en specialist.

Det finns ett antal specialiserade huvudvärks- och migränkliniker runtom i Sverige som är tränade på att identifiera och behandla episodisk och kronisk migrän. De privata läkarna tar ofta även emot patienter från andra kommuner än den de verkar i.