Lär känna din migrän

Symtom

Människor kan uppleva migrän olika. För de flesta känns det som en kraftig, pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Ibland bara på ena sidan av huvudet. Det är också vanligt att må illa och att samtidigt bli extra känslig för ljud, ljus, färger och dofter. Huvudvärken blir ofta värre när du rör på huvudet eller anstränger dig fysiskt. Många blir trötta och får svårt att koncentrera sig.

Smärtan kan hålla i sig i allt från någon halvtimme upp till tre dygn. Personer med migrän får i genomsnitt ett migränanfall per månad. Vissa drabbas någon gång per år. Andra kan ha migrän flera dagar i månaden eller veckan. En del har huvudvärk i stort sett varje dag.

Vid episodisk migrän har man 4-14 dagar med huvudvärk i månaden. Migränen räknas som kronisk om huvudvärken är där minst hälften av månadens dagar. Minst åtta av dessa dagar behöver den uppfylla kriterierna för migrän. Detta ska ha pågått under minst tre av de senaste tolv månaderna. Månaderna behöver inte komma i följd. Det är viktigt att komma ihåg att migrän, trots smärtan, inte innebär någon livsfara.

Hos cirka en femtedel av vuxna föregås huvudvärksanfallet av aura, ett synfenomen. En och samma person kan ha omväxlande migränanfall med och utan aura. Ibland uppträder aurafenomen utan efterföljande huvudvärk. Detta är vanligare hos äldre personer.

Orsaker och triggers

Den exakta orsaken till migrän är fortfarande inte helt klarlagd. Forskarna säger att det är en kombination av saker. Till viss del är migrän ärftlig. De flesta som drabbas har en genetisk familjemedlem eller en nära släkting som också har sjukdomen. Hormonförändringar, till exempel i samband med mens eller klimakteriet, är en annan känd orsak.

Många som är drabbade menar att det finns speciella saker som utlöser deras migrän. Vanliga triggers är stress, hunger, väderomslag, sömnrubbningar, viss typ av mat, alkohol, socker, ansträngning, smärta, sorbitol och xylitol. Vanligast är migrän hos kvinnor. Efter 40-årsåldern brukar dock problemen minska för många, trösterikt nog.

Visa detaljerad information om vanliga triggers för migrän

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet inbegriper bland annat vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning. Långvarig fysisk träning kan utlösa ett migränanfall.

Stress

Stress är en mycket vanlig orsak till migrän. Anfallet kommer oftast efter en anspänning, när kroppen och hjärnan slappnar av igen. Kronisk stress kan leda till en svårare migrän med svåra attacker som kommer ofta.

Hormonförändringar

Många kvinnor upplever anfall av migrän vid menstruation, eller strax innan på grund av hormonförändringar. Antagligen beror detta på en nedgång i östrogenhalten, som i sin tur påverkar serotoninbalansen.

Överhoppade måltider

Blodsockernivån påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Ett bra knep till att hålla nivån jämn är att ha regelbundna måltider och äta passligt stora portioner av mat med bra näringsinnehåll.

Sömnrubbningar

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Det är inte farligt att då och då ha en natt när du får för lite sömn, men det kan sätta igång ett migränanfall. Men om du sover för lite natt efter natt, blir trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen, kan du behöva hjälp med att få bättre sömn.

Väderomslag

Många som lider av migrän påverkas av vädret. Värme, kyla, blåst och de förändringar i lufttrycket som sker vid väderomslag kan sätta i gång migränanfall. För vissa är åska den utlösande faktorn.

Parfym eller lukter

Vissa med migrän kan vara överkänslig mot starka dofter i allmänhet. Det kan även vara vissa dofter i parfymen som man reagerar på och inte "hela parfymen" som sätter igång ett migränanfall.

Nacksmärta

Nacksmärtor, i sig, kan orsaka mycket obehag. Om du upplever huvudvärk och nacksmärta tillsammans kan det vara värt att se över hur du sitter och står på jobbet, eller din sovställning.

Ljus

Ljuskänslighet är vanligt i kombination med migrän och många som drabbas av migrän söker sig till mörka rum för att stilla smärtan. Starkt ljus kan också sätta igång ett migränanfall.

Alkohol

För vissa uppstår migrän några timmar efter att de förtärt alkohol. Det är inte alltid all alkoholhaltig dryck som sätter igång migränen. Vissa är mer känsliga mot till exempel vin än öl.

Rök

Det kan vara mycket effektivt att sluta röka, då tobak är en av de faktorer som kan utlösa migrän.

Värme

Stark värme kan sätta igång ett migränanfall. För många lindrar just det motsatta, kyla, när ett migränanfall redan är igång.

Vissa livsmedel

Vissa upplever att livsmedel som choklad, starka ostar, rödvin, citrusfrukter, starkt kryddad mat och livsmedelstillsatser har en utlösande påverkan på en migränattack.

Migrän med aura och ögonmigrän

Migrän med aura innebär förändringar av synen eller andra sinnen, talsvårigheter eller koordinationsproblem. Auran kan uppstå under huvudvärksfasen av ett migränanfall. En aura kan upplevas visuellt i ögonområdet eller kroppsligt. Vid ögonmigrän är upplevelsen av migränen isolerad till ögonområdet och oftast på ett öga. Det kan till exempel handla om synfenomen i form av blixtar, flimmer, dallrande synintryck och dubbelseende.

Vardagstips

Det finns vissa saker du kan göra själv för att lindra och förebygga viss migrän. Att undvika stress, ha tydliga rutiner för mat och sömn och motionera är bra förebyggande insatser som du säkert redan känner till.

Lindra anfall kan du göra genom att vila i ett tyst och mörkt rum, undvika starka lukter, synintryck och ljud under anfallet samt sova. Kylpåsar mot pannan och receptfria mediciner hjälper en del människor.

Men för många är dessa åtgärder långt från tillräckliga. Vi vill att du ska få långsiktig, effektiv hjälp utan långa omvägar.

Hitta en specialiserad läkare

Du kan tala med din läkare om de behandlingsalternativ som finns för dig. Det är viktigt att vara välinformerad om de olika behandlingar som finns. Att ta del av bipacksedeln är centralt. Om du behöver förebyggande migränbehandling som inte förskrivs i primärvården, bör du remitteras till en specialist.

Det finns ett antal specialiserade huvudvärks- och migränkliniker runtom i Sverige som är tränade på att identifiera och behandla episodisk och kronisk migrän. De privata läkarna tar ofta även emot patienter från andra kommuner än den de verkar i.