Artiklar

Migrän kräver flexibilitet i arbetslivet

Med lyhördhet och lite trix och fix från arbetsgivarens sida behöver migrän inte vara ett hinder. Att mötas av förståelse och få lägga sitt eget schema är ingredienser som får arbetslivet att fungera.

Läs mer

Migrän i ögon

Upprepade synstörningar som uppstår i enbart ena ögat, i samband med migränhuvudvärk, kan vara vad som kallas för retinal migrän. Retinal migrän kallas även för okulär migrän, men ibland stöter man även på begreppet ögonmigrän, även om det inte är en etablerad medicinsk term.

Läs mer

Susses resa mot ett liv med mindre migrän

Redan som 10-åring började Susse uppleva återkommande smärta i huvudet. Men vad den orsakades av kunde varken hon eller hennes omgivning förstå. Smärtan, som senare visade sig vara migrän, blev värre och mer långvarig, och i vuxen ålder kan en månad utan behandling resultera i 15–25 migränanfall. I dag är Susse 53 år gammal, och symtomen har blivit betydligt bättre, även om resan mot ett friskare liv fortfarande fortsätter

Läs mer

Genom behandlingen blev Anette fri från sin migrän

Under 20 år led Anette, 56 år, av en smärta i huvudet som vägrade försvinna. Huvudvärken återkom dagligen och var stundtals så illa att Anette inte kunde jobba, eller tala. Trots att Anette aldrig sökte vård för besvären fann hon en oväntad och långvarig lösning.

Läs mer

Migränbehandling

Det finns olika behandlingsmöjligheter för dig som lider av migrän. De läkemedelsgrupper som används kan generellt delas upp i två kategorier, förebyggande behandling och behandling som tas akut vid migränanfall.

Läs mer

Huvudvärk varje dag – morgon och kväll. Vad är egentligen migrän?

Migrän kan upplevas i många former. Som huvudvärk varje dag, migrän med aura, ögonmigrän eller andra migränsymtom. Denna artikel har inte som syfte att reda ut alla olika former av huvudvärk men snarare att beskriva vad kronisk migrän är och vilka symtom som förknippas med kronisk migrän.

Läs mer

Medicin om jag har huvudvärk och migrän som gravid

Denna artikel beskriver ett speciellt scenario: gravid med huvudvärk och migrän. Vissa upplever en förbättring, medan andra har fortsatta symtom. Hur kan man förhålla sig till behandling?

Läs mer

Migrän som kan vara svåra att behandla

Ca 15% av jordens befolkning uppges lida av migrän och Pelle är en av dem. – Jag är trött på att valsa runt inom vårdsystemet och försöka hitta egna lösningar, säger Pelle. Läs hans berättelse här.

Läs mer

Kronisk migrän innebär kraftig och återkommande smärta

Ewa lider av kronisk migrän och med två migränanfall i veckan påverkar det hela hennes liv. - Att föda barn är ingenting mot den smärta som jag har. Det känns som om huvudet är för trångt och kommer att sprängas, säger Ewa. Läs hennes berättelse här.

Läs mer