Ordlista

a

 • Akupunktur:

  En traditionell kinesisk behandling som innefattar användning av vassa, tunna nålar som sätts in på särskilda punkter på kroppen. En alternativ behandling av kronisk smärta, inklusive migrän, nackproblem, spänningshuvudvärk och mycket annat.

 • Akut behandling:

  Aktiv, kortvarig behandling för ett akut medicinskt tillstånd – exempelvis läkemedel som tas under ett migränanfall för att lindra symtom.

 • Aura:

  En subjektiv känsla som kan utgöra början på ett migränanfall. Symtom på en aura kan vara synrubbningar som suddig syn, att du ser fläckar och tunnelseende.

b

 • Bioåterkopplingsterapi:

  En process där ett instrument övervakar kroppens stressrespons (t.ex. muskelspänning/hudtemperatur) och återkopplar denna information till patienten som kan anpassa sin respons. Denna process kan i slutändan leda till fysiologiska förändringar hos patienten.

e

 • Episodisk migrän:

  Huvudvärk i 4-14 dagar i månaden.

f

 • Fonofobi:

  Ljudkänslighet.

 • Fotofobi:

  Ljuskänslighet.

h

 • Huvudvärk:

  Smärta någonstans i området runt huvudet.

i

 • Illamående:

  Kväljningar och vilja att kräkas.

k

 • Klassisk migrän:

  Huvudvärk som inkluderar ett varningstecken, aura, cirka 5–60 minuter innan ett migränanfall börjar.

 • Klusterhuvudvärk:

  Stark smärta på huvudets ena sida, normalt i eller runt ögonen, men som kan stråla till andra områden i ansiktet, huvudet, nacken och axlarna. Den kan vara förknippad med svettning i panna/ansikte, rastlöshet, nästäppa, etc.

 • Kronisk migrän:

  Migränhuvudvärk som förekommer under 15 eller fler dagar per månad under mer än tre månader.

l

 • Läkemedelsutlöst huvudvärk:

  Huvudvärk eller migrän som beror på överanvändning av smärtstillande läkemedel.

m

 • Migrän:

  Kronisk neurologisk sjukdom som kännetecknas av måttlig till svår huvudvärk och som ibland förknippas med illamående eller kräkningar.

o

 • Osmofobi:

  Luktkänslighet.

p

 • Primär huvudvärk:

  En huvudvärk som inte beror på annan sjukdom eller medicinskt tillstånd.

 • Profylaxbehandling:

  En behandling som syftar till att förhindra att ett medicinskt tillstånd uppstår.

 • Proteiner:

  Stora molekyler i kroppen. Proteiner är en mycket viktig del av alla levande organismer och ansvarar för många funktioner.

s

 • Sjukdomshistoria:

  Information som en läkare inhämtar för att ställa diagnos och ge patienten lämplig medicinsk vård.

 • Specialist:

  En läkare som är specialiserad inom en viss medicinsk inriktning.

 • Spänningshuvudvärk:

  Den vanligaste typen av kroniskt återkommande huvudvärk.

t

 • TENS:

  TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) är en teknik som används för att lindra smärta genom att tillföra elektrisk stimulering via elektroder på huden som ger ytnerverna återkommande stimulering och blockerar överföringen av smärtsignaler.

u

 • Utlösande faktor:

  En faktor som inleder eller stimulerar en händelse. T.ex. kan migrän hos vissa personer utlösas av rödvin eller choklad.

v

 • Vanlig migrän:

  En huvudvärk som inte åtföljs av en aura. Anfallet kan pågå i 4–72 timmar och kan omfatta symptom på huvudvärk på en enda plats, pulserande värk, illamående och ökad känslighet för ljus eller ljud.

 • Världshälsoorganisationen (WHO):

  FN:s folkhälsoorgan. Övervakar sjukdomsutbrott, hur sjukvårdssystemen runt om i världen fungerar, upprätthåller epidemiologisk och statistisk information för hela världen.