Migrän kräver flexibilitet i arbetslivet

Med lyhördhet och lite trix och fix från arbetsgivarens sida behöver migrän inte vara ett hinder. Att mötas av förståelse och få lägga sitt eget schema är ingredienser som får arbetslivet att fungera.

Trots att över en miljon svenskar är drabbade av migränär det en dold sjukdom, inte minst gäller det i arbetslivet.

–Många döljer sin migrän på jobbet. Det ligger i sjukdomens natur att dra sig undan vid ett migränanfall och när anfallet väl gått över syns det inte att man varit dålig. Många vill också vara extra duktiga och ambitiösa för att kompensera för att man varit hemma eller presterat sämre, säger Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

­–Ibland får jag frågan om hen ska berätta om sin migrän vid en anställningsintervju och här har jag inget svar. Det finns ingen skyldighet att uppge att man har migrän, men har man haft hög frånvaro på tidigare arbetsplatser är det nog bra att säga som det är. Jobbar man på en arbetsplats med en oförstående chef som kräver ett förstadagsintyg brukar jag hänvisa till ett särskilt högriskskydd man ansöker om hos Försäkringskassan. Då slipper den sjuke själv den första karensdagen och arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön från första dagen.

Fördomar om migrän

Helena Elliott menar att det generellt finns många fördomar kring migrän.

–Få förstår hur ett migränanfall yttrar sig. Sjukdomen har heller ingen hög status, varken i vården eller bland andra. Det är ju inget man dör av.

Men migrän påverkar alla aspekter av livet. För många som lider av sjukdomen kan en lugnare livsstil vara nödvändigt för att livet, både privat och på jobbet, ska fungera.

–Och det går, påpekar Helena Elliott.

Helena Elliott
kanslichef på Huvudvärksförbundet

Kan gagna migränpatienter

–Det som behövs är en flexibel arbetsplats och flexibla arbetstider, gärna att man får lägga sitt eget schema. Det är chefens ansvar att hjälpa till med till exempel belysning och ergonomi. Kontorslandskap är inte det bästa. Kanske kan man som arbetsgivare erbjuda skärmar och tillgång till ett vilorum?

Helena Elliott tror att Covid 19-pandemin kan gagna migränpatienter.

–När folk nu tvingats arbeta hemma har arbetsplatsen automatiskt blivit mer flexibel. Pandemin har skyndat på sättet att arbeta, till fördel för migräniker.

Aldrig dolt migränen

En som aldrig har dolt sin migrän är Anne Sadel. Under många år arbetade hon inom barnomsorg och skola.

–Jag har alltid varit öppen med att jag har migrän. Det är endast då man kan få förståelse för sin situation, understryker hon och tycker att hennes arbetsgivare oftast försökt att trixa och fixa för att det ska fungera för henne.

För tio år sedan blev den höga ljudnivån på jobbet och stressen i stan ändå för mycket och hon sade upp sin fasta heltidstjänst i Stockholm och flyttade ut på landet.

–För mig har migränen blivit mycket bättre av flytten. Jag fick hjälp av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att hitta praktikplatser för att se vad som passar. Idag jobbar jag på Blidösundsgården, ett fantastiskt litet äldreboende som utsetts till “bästa arbetsplats” av Huvudvärksförbundet.

Anne Sadel berättar att hon möttes av förståelse från första dagen på den nya arbetsplatsen. Tillsammans med sin chef Malin Lundqvist har hon lagt upp jobbet så att det passar henne.

–Det viktigaste är att jag får lägga mitt eget schema och att jag i viss mån kan bestämma sysselsättningsgrad. Jag har en 65-procentig tjänst med möjlighet att öka eller minska sysselsättningsgraden vid behov. Det gör att jag slipper stress och får en sammanhängande ledighet emellan, vilket ger mig lugn och balans i tillvaron och håller migränen i schack. Vi planerar för sex veckor i taget.

Anne säger att hon föredrar att jobba eftermiddags- eller kvällspass så att hon kan ta de lugnt om hon vaknar med migrän.

–Jag jobbar gärna tidig morgon, men inte två tidiga pass efter varandra. Det klarar jag inte.

För chefen på Blidösundsgården, Malin Lundqvist är det självklart att alla ska få en chans.

–Är arbetsmiljön bra fungerar det för de anställda. Som chef jobbar jag mot att alla ska trivas och ha respekt för varandra. Här ska anställda känna sig trygga så att de vågar lyfta problem, som till exempel migrän, även om man inte sagt något vid anställningsintervjun.

Malin Lundqvist berättar att hon, tillsammans med ledningen, byggt upp en metod där man anpassar arbetet så långt det är möjlig efter de anställda. Det innebär att vara lyhörd för medarbetarnas behov.

–Eftersom vi är en liten arbetsplats så är beslutsvägarna korta. Det underlättar. Skulle jag ge andra arbetsgivare några råd, så är det att lyssna på personalen och ha scheman som fungerar för den enskilde. Välj också värdegrundsord. Här på Blidösundsgården är värdegrundsorden trygghet, delaktighet och respekt, och så har vi högt i tak, avslutar Malin Lundqvist.

                   

Anne Sadel                              Malin Lundqvist

Tillbaka till alla artiklar