Migrän i ögon

Upprepade synstörningar som uppstår i enbart ena ögat, i samband med migränhuvudvärk, kan vara vad som kallas för retinal migrän. Retinal migrän kallas även för okulär migrän, men ibland stöter man även på begreppet ögonmigrän, även om det inte är en etablerad medicinsk term.

Orsak till ögonmigrän

Ögonmigrän är ett begrepp som används mer i folkmun än av experterna. Det som avses är generellt en migrän som ger symtom i ögonområdet, på ett öga. Du som drabbas kan uppleva migränen i ögonområdet på olika sätt, genom ljusfenomen som tomma fläckar, blixtar eller synbortfall. Orsaken till ögonmigrän skiljer sig inte från migrän med huvudvärk men ger andra symtom. Migrän i ögon kan förekomma helt utan den typiska huvudvärken som uppstår vid migrän.

För att få en klarhet i vilken slags migrän du upplever och för att få rätt migränbehandling bör du kontakta din läkare.

Migrän med aura och ögonmigrän

Migrän med aura innebär förändringar av synen eller andra sinnen, talsvårigheter eller koordinationsproblem. Dessa upplevelser kan variera från person till person och kommer i de flesta fall före huvudvärken. Auran kan dock uppstå även under huvudvärksfasen av ett migränanfall. En aura kan upplevas visuellt i ögonområdet eller kroppsligt. Vid ögonmigrän är upplevelsen av migränen isolerad till ögonområdet och enbart på ett öga. Det varierar från person till person hur ofta migrän uppstår, och om den kan definieras som kronisk eller inte.

Migrän som uppstår ofta

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom. Patienterna lider vanligen av huvudvärk som ofta åtföljs av ökad känslighet för ljus, ljud eller dofter/lukter, samt illamående och/eller kräkningar. Den svåraste formen kallas kronisk migrän. Då förekommer huvudvärk i 15 dagar eller mer under en månad, och av dessa ska minst 8 dagar vara med migränsymtom, under minst 3 månader under senaste 12 månaderna. Det kan ibland också vara svårt att skilja på om man lider av huvudvärk eller migrän. Läs mer om olika typer av migrän och huvudvärk

Utlösande faktorer för ögonmigrän

Du kan läsa mer om migrän-symtom och utlösande faktorer vid migrän med utförligare förklaringar kring dessa. Om du känner till dina egna utlösande faktorer för migrän eller ögonmigrän kan det vara enklare navigera sig igenom din vardag för eventuellt även förebygga migränanfall.

Oavsett formen av migrän som du upplever så finns det hjälp i form av migränbehandling behandla och att förebygga migränsymtom. Tala med din läkare om du misstänker att du har migrän för att få hjälp med rätt migränmedicin.

 

Tips för vidare läsning:

Vårdguiden 1177

Huvudvärksförbundet

Tillbaka till alla artiklar