Huvudvärk varje dag – morgon och kväll. Vad är egentligen migrän?

Migrän i flera dagar eller ont i huvudet varje dag

Kronisk migrän definieras som huvudvärk under 15 eller fler dagar varje månad. Av dessa 15 huvudvärksdagar ska minst 8 dagar vara med migränsymtom. Detta ska därtill pågå i minst tre månader under ett år. De tre månaderna behöver inte vara sammanhängande. Detta innebär att du upplever huvudvärk och migrän i flera dagar och tillståndet påverkar i regel din vardag mycket negativt. Det kan vara svårt att klara av de dagliga uppgifterna, särskilt om du inte fått rätt medicin eller behandling. Det är olika från person till person hur länge ett migränanfall pågår.

Migränanfall och migränsymtom

Migränanfall har olika orsaker men följer ofta samma mönster: försymtom – aurafas – smärtfas – återhämtningsfas. Att lära sig känna igen dessa faser kan också hjälpa dig att enklare förstå när ett migränanfall är på gång och lära dig hur du ska hantera migränanfallen.

  • Försymtom: kan bland annat kännetecknas av trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter eller sug efter vissa livsmedel.
  • Aurafas: innebär till exempel synrubbningar, talsvårigheter, stickningar och domningar i armen. Symtomen kan hålla i sig i 15 till 60 minuter. Alla får inte migrän med aura och då upplever man inte denna fas. Andra går endast igenom denna fas och inte själva smärtfasen.
  • Smärtfas: kallas även huvudvärksfasen. Kännetecknas av stark, dunkande, ofta ensidig huvudvärk, samt illamående och känslighet för ljud, ljus och dofter. Värken kan hålla i sig mellan fyra timmar och upp till tre dygn. Återhämtningfas: Detta inträffar efter att huvudvärken avtagit och man kan känna sig väldigt trött och urlakad.

Medicin vid kronisk migrän

Det finns en mängd olika migränmediciner, från tabletter till nässpray och injektionsbehandlingar. Som migränpatient har man ofta behandlat med receptfria läkemedel innan man kontaktar en läkare
om detta inte har hjälpt. Oftast börjar man sin behandlingstrappa med tabletter innan man börjar titta på andra förebyggande behandlingsalternativ. Det viktiga att komma ihåg är att tala med sin läkare om en behandling inte hjälper och att förstå att vissa läkemedel och behandlingar syftar till att förebygga nya migränanfall medan andra lindrar migränsymtomen och huvudvärken när den uppstår.

Kronisk spänningshuvudvärk

Den vanligaste typen av primär huvudvärk med ofta dov, molande och tryckande värk som ett band runt huvudet är spänningshuvudvärk. Den här typen drabbar omkring 70 procent av befolkningen. Smärta i samband med spänningshuvudvärk är oftast bilateral, dvs. uppstår på båda sidor av huvudet. Det kan jämföras med huvudvärken vid migrän som ofta är ensidig och som ofta beskrivs som en bultande intensiv värk, som förvärras av fysisk aktivitet och som åtföljs av ljud och ljuskänslighet, illamående och kräkningar.

Om du eller någon du känner har kronisk migrän så finns det hjälp att få. Läs gärna om tips om migrän som hur du kommer i kontakt med en specialist eller kan lokalisera en läkare som hjälper dig att få rätt migränmedicin eller behandling.

 

Tips för vidare läsning: 

Vårdguiden 1177

Doktorn.com

Tillbaka till alla artiklar