Migränbehandling

Behandling vid episodisk och kronisk migrän

Kronisk migrän är en distinkt form av migrän med huvudvärk 15 eller fler dagar i månaden, varav 8 eller fler med migränsymtom. Vissa har alltså huvudvärk mer eller mindre varje dag. Episodisk migrän innebär att man har huvudvärk i 4-14 dagar i månaden. En grov indelning av migränbehandlingar är att de antingen är anfallskuperande, akuta, eller syftar till att förebygga migränanfallen och huvudvärken.

När migränanfallet är ett faktum behövs ett läkemedel som verkar där och då för att lindra de pågående symtomen. Det kan antingen handla om smärtstillande läkemedel och vissa huvudvärks- och migränsläkemedel, så kallade triptaner. Även CGRP-hämmare i tablettform är godkänd för akut behandling, men den omfattas inte av läkemedelsförmånen.

När det kommer till förebyggande behandling finns flera olika alternativ. Vissa blodtrycks-, epilepsi- och depressionsläkemedel är godkända för att användas mot migrän, men andra är inte det. Vid förebyggande behandling finns även CGRP-hämmare som tabletter (gepanter) eller som spruta (monoklonala antikroppar) eller så ges sprutor med botulinumtoxin.

Förebyggande läkemedelsbehandling mot migrän

Vid täta eller intensiva migränanfall kan du behöva använda läkemedel som förebygger anfallen. En annan anledning till att använda förebyggande behandling är om de läkemedel du använder vid ett migränanfall inte har tillräcklig effekt, alternativt om du upplever besvärliga biverkningar av dessa. De läkemedel som förskrivs för att förebygga migrän är:

  • Blodtrycksläkemedel – bara vissa produkter
  • Epilepsiläkemedel – bara vissa produkter
  • Depressionsläkemedel – bara vissa produkter
  • Injektionsbehandling med botulinumtoxin vilket ges på sjukhus eller annan klinik.
  • CGRP-hämmare finns som tabletter (gepant) eller som spruta (monoklonal antikropp)

Det är viktigt att vara välinformerad om de olika behandlingar som finns. Att ta del av bipacksedeln är centralt. Du kan tala med din läkare om de behandlingsalternativ som finns för dig. Om du behöver förebyggande migränbehandling som inte förskrivs i primärvården, bör du remitteras till en specialist.

Tillgång till migränmedicin

Om det är första gången du upplever migrän kommer din läkare att göra en konsultation för att avgöra vilket läkemedel som passar dig bäst. Prata med din läkare för att få hjälp med att utvärdera vilken slags migrän du upplever och om den kan klassas som kronisk eller ej. I dagsläget är förebyggande behandling med CGRP-hämmare eller botulinumtoxin enbart subventionerade vid behandling av kronisk migrän. Det finns en del verktyg och stöd för din migränbehandling som du kan ta del av för att förbereda dig inför ditt samtal med läkaren. Det viktiga är att du får den läkemedelsbehandling som är anpassad efter din sjukdomsbild och att migränmedicinen hjälper dig att uppnå en god livskvalitet.

 

Tips för vidare läsning: 

Vårdguiden 1177

Doktorn.com

Netdoktor.se

Tillbaka till alla artiklar