Medicin om jag har huvudvärk och migrän som gravid

Kronisk migrän under graviditet

Vuxna som har huvudvärk i 15 dagar eller mer varje månad, varav minst 8 dagar är med migränsymtom, lider av vad som definieras som kronisk migrän. Det finns ett flertal möjliga alternativ för att minska symtomen, men har du kronisk migrän som gravid kan migränmediciner kännas olustigt att använda.

Som gravid med huvudvärk eller migrän så kan det vara bra att förstå hur hormonet östrogen spelar en roll i detta. Östrogen är ett hormon vars nivå ändras under graviditet, menstruation, amning och klimakteriet. Därav kan du känna skillnad på dina migränanfall under dessa perioder. Många upplever att höga halter av östrogen under en sammanhängande period, vilket är vad som sker under en graviditet, ger en lättnad av migränanfallen. Även förändringar i sömn, matvanor och upplevd stress under graviditeten kan påverka din migrän. Långt ifrån alla upplever en migränlättnad och har både migrän och graviditet att hantera under många månader framåt.

Migränbehandling under graviditet

Som gravid passar inte alla mediciner mot din huvudvärk. Att ställa om sina livsvanor och förstå sitt migränmönster är ett förebyggande sätt att hantera sin migrän som gravid. Det kan vara så att de utlösande faktorerna för din migrän ändras under graviditeten varav du kan börja med att identifiera ditt huvudvärksmönster och lära känna din gravidmigrän. Du kan till exempel ta hjälp av en huvudvärkskalender för att anteckna information om ditt migränmönster och därmed försöka undvika faktorer som du upplever kan utlösa ett migränanfall.

Ta med fördel upp frågan om migränmedicin under graviditet med din läkare om du upplever en kraftig migrän under graviditeten Det viktiga är att du som gravid skall få uppleva ett välmående genom din graviditet.

Migrän efter graviditet

Efter barnets födsel kan de som upplevt en lättnad i sin migrän under sin graviditet fortsätta att göra det så länge de ammar. Amning håller östrogenhalter uppe men faller ganska snabbt när du slutar amma. Om du inte upplever en lättnad av migränen kan behandling bli aktuell under amningsperioden. Det viktiga är att du pratar med din läkare om vilken migränbehandling som kan bli aktuell för dig då läkemedel har olika grad av påverkan på barnet genom bröstmjölken. Det finns behandlingar som passar bättre än andra under amningsperioden.

 

Tips för vidare läsning:

Vårdguiden 1177

Huvudvärksförbundet

Tillbaka till alla artiklar